Les seves dades segures

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

A Europa i a Espanya hi ha normes de protecció de dades pensades per a protegir la seva informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.

Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir a vostè, què farem amb la seva informació personal.

Si us plau, si un cop llegida la present informació li queda alguna qüestió a aclarir, no dubteu a preguntar-nos.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Sobre nosaltres?

 • La nostra denominació: THE ROOM STUDIO S.L.
 • El nostre CIF / NIF: B66418666
 • La nostra activitat principal: Interiorisme i decoració
 • La nostra direcció: Travessera de Gràcia 23-29 1º 1ª, CP 08021, BARCELONA
 • El nostre telèfon de contacte: 932002830
 • La nostra adreça de correu electrònic de contacte: info@theroom-studio.com
 • La nostra pàgina web: www.theroom-studio.com

Estem a la seva disposició, no dubti en contactar amb nosaltres.

Per a què farem servir les seves dades?

Amb caràcter general, les seves dades personals seran usades per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis.

Així mateix, també poden ser usades per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.ambién pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.

Per què necessitem utilitzar les seves dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis, el que ens permet l’ús de la seva informació dins de la legalitat.

No obstant això, hi ha determinades situacions en les quals necessitarem el seu permís previ per poder realitzar determinades activitats, com a poder enviar-li publicitat o publicar la seva imatge a Internet. Per a això, posarem a la seva disposició una sèrie de caixes que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la seva informació personal.

Qui coneixerà la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

Com anem a protegir les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la seva informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segures en tot moment.

¿Enviarem les seves dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per les seves dades i altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li demanarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la seva informació personal a un altre país.

Durant quant de temps anem a conservar les seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, farem eliminar-les de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

Quins són els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè per si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-lo.

A les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per emplenar-los.

Per saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió en un moment posterior?

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades en qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè en el seu dia va estar interessat / da en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-ho constar mitjançant el formulari d’oposició a aquest apartat, disponible a les oficines de la nostra entitat.

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, es pot formular una reclamació?

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: www.agpd.es
 • Adreça postal:
  Agència Espanyola de Protecció de Dades
  C/ Jorge Juan, 6
  28001-Madrid
 • Via telefònica:
  Telf. 901 100 099
  Telf. 91 266 35 17

Fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Elaborarem perfils sobre vostè?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, poden existir situacions en què, amb fins de prestació del servei, comercials o d’altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vostè. Un exemple podria ser la utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En aquest cas, sempre el mantindrem informat prèviament i aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la seva informació en tot moment, de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

Farem servir les seves dades per a altres fins?

La nostra política és no fer servir les seves dades per a altres finalitats diferents de les que li hem explicat. Tot i així, si necessitéssim utilitzar les seves dades per a activitats diferents, sempre li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir sobre això.